Muntlig eksamen Vg1 og Vg2.Undervisningsfri for de som ikke har muntlig eksamen.