Heldagsprøve VG2: fremmedspråk, VG3: Rettslære og samfunnsfaglig engelsk