Aksjonsdag 1. november for Haiti

Skolen samarbeider med Kirkens Nødhjelp om bygging av skoler på Haiti. Hver høst samler elevene inn penger til dette prosjektet. Alle elever bruker dagen til å arbeide for prosjektet på Haiti.