Har du lyst til å påvirke de som bestemmer i Bærum?

Ungdomsrådet representerer alle ungdommer under 19 år i Bærum. Jobben til ungdomsrådet er å si sin mening til politikerne i saker som handler om hvordan barn og unge skal ha det når de vokser opp i Bærum.

Eksempler på temaer er bygging av nye skoler, skolevei, skolemiljø, helsetilbud, fritidstilbud, og klima og miljø. 

Som hovedregel bør personen som ønsker seg til Ungdomsrådet fylle 15 år det året man søker. Rådet skal ha 10 medlemmer.

Jobben til ungdomsrådet er å si sin mening til politikerne i saker som handler om hvordan barn og unge skal ha det når de vokser opp i Bærum. Eksempler på temaer er bygging av nye skoler, skolevei, skolemiljø, helsetilbud, fritidstilbud, og klima og miljø.

Det forventes at du:

  • deltar på 10 møter i rådet (opplæring og formøter kommer i tillegg)
  • på forhånd leser og setter deg inn i sakene dere skal si deres mening om
  • er samfunnsengasjert
  • tenker på hvordan du kan jobbe for alle ungdommer i Bærum

Du får gyldig fravær dersom møtene er i skoletiden, og du vil få lønn når du deltar på møtene i Ungdomsrådet.

Hvis du synes dette høres spennende ut, kan du sende inn skjemaet  

Ungdomsråd - ønske om å bli medlem innen 8. september 2017.

Du kan også søke via Bærum kommune sine nettsider.