Bli en superstudent!

Olav Schewe har holdt foredrag om studieteknikk for alle elever på Nadderud.

Olav Schewe presenterer «kurset» sitt slik:

Superlæring er et digitalt kurs i studieteknikk for elever i videregående skole. Kurset består av 50 korte video-leksjoner på til sammen 2 timer, i tillegg til oppgaver, mini-quizer og en rekke andre ressurser. Formålet med kurset er å bidra til økt læring, mestringsfølelse og motivasjon hos deltakerne gjennom å:

  • Øke kjennskapen til studieteknikker og betydningen av gode teknikker
  • Bidra til refleksjon rundt egne studievaner og motivasjon (metakognisjon)
  • Forbedre elevenes studieteknikker slik at de kan oppnå dybdelæring og bedre resultater

Du kan ta kurset ved å følge lenken under. 

http:/www.nadderud.supers.no