Eksamen 2018

Elever som har kommet opp i fremmedspråk skriftlig eksamen har verksted onsdag 16.05 kl 14.05: Fransk D101, Tysk D102, Spansk D103