VELKOMMEN TIL AVSLUTNING FOR AVGANGSELEVER VG3 2018

Avgangselever vg3 m/foreldre inviteres til høytidelig avslutning onsdag 13. juni kl.1900 til ca 20:30 i skolens kantine. Arrangementet avsluttes med en enkel servering. Velkommen! Med hilsen Thomas Leirset rektor