Alt du trenger å vite om lærebokinnleveringen 2018

Dato for innlevering: Alle elever skal levere alle lærebøker og andre bøker lånt fra biblioteket Vg3: 6. og 7. juni Vg1/Vg2: 11, 12 og 13. juni Les mer...

Reglementet for utlån av lærebøker ligger på skolens hjemmeside (For elever – Regler og rutiner – Reglementer – Reglement for lærebokutlån). Det viktigste du må vite er:

  • Hvert eksemplar av bøkene har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret som han fikk utlevert ved skoleårets begynnelse.
  • Skolen vil sende krav om erstatning til eleven eller foresatte, med 30 dagers betalingsfrist dersom boken ikke er innlevert senest siste skoledag 22. juni. (Etter denne datoen påføres skolen et tap, fordi det må bestilles erstatningseksemplarer umiddelbart for å kunne ha nok bøker til neste skoleår.)

Levering før muntlig!

Vi legger opp til bokinnlevering før muntlig eksamen, fordi det er vanskelig å organisere dette etter at muntlig trekk er offentliggjort.

Man låner de bøkene man trenger på nytt etter at trekket er kjent.

Organisering – drop in!

Vi setter av to dager for innlevering fra Vg3, tre dager for Vg1 og Vg2. Elevene har selv ansvar for å levere alle sine bøker innen de oppgitte dagene. Kontaktlærer vil etterspørre hvorvidt elevene har fått tømt skap og levert bøker.

Elevene kan komme samlet med klassen ELLER alene. Ikke vent til siste dag!

Etter at bøkene er scannet og innlevert, skal elevene legge bøkene i rette bunker på anvist plass i biblioteket. Lærebøkene for det enkelte trinn vil samles på ulike bord og paller og merkes med fag.