Folkehelseinstituttet trenger din hjelp til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse blant ungdom!

Les mer

Hvert år får flere ungdommer i Norge smittsom hjernehinnebetennelse som kan være dødelig og gi varige mén. Vår skole skal være med i en undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet om Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse, kalt NUSS-studien.

 

Hva innebærer det å delta?

Fylle ut et elektronisk spørreskjema og avgi en prøve fra hals, spytt og blod. Undersøkelsen foregår på skolen (i skoletiden) - eleven vil få godkjent fritak fra undervisning.

Les mer om studien og meld deg på via NUSS-studiens hjemmeside.

Frist for påmelding er fredag 28.september 2018.

 

Har du spørsmål ta kontakt med skolen eller Folkehelseinstituttet:

Sara Viksmoen Watle, overlege og stipendiat (telefon 21076906 eller e-post SaraSofieViksmoen.Watle@fhi.no)

Lisbeth Meyer Næss, seniorforsker og prosjektleder (telefon 21076526 eller e-post Lisbeth.Ness@fhi.no).