Tilrettelegging på heldagsprøver og eksamen

Dersom en elev har behov for tilrettelegging på skriftlige heldagsprøver og eksamen, må eleven fylle ut et søknadsskjema.

Skjemaet finnes her: Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen for elever

Vedlegg til søknad

Sammen med søknaden må det følge med uttalelse fra sakkyndig instans. De som kan utstede slik uttalelse er lege - Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) - logoped/spesialpedagog.

Uttalelsen må inneholde utførlig beskrivelse av elevens situasjon som har betydning for eksamen / heldagsprøver. 

NB: Ved allergier må legen spesifisere om eleven har helårs- eller sesongallergi (pollen gress etc.).

Legeerklæringer kan ikke være eldre enn 3 mnd år når den leveres til skolen.

Søknadsfrist  

  • Elever som trenger tilrettelegging fra høsten 2018. Søknadsfrist 31. oktober.
  • Elever som trenger tilrettelegging først til våren 2019: Søknadsfrist 1. mars

Skolen ber om at alle som har mulighet til det, leverer søknad og dokumentasjon nå i høst, selv om eleven først trenger tilrettelegging til våren.

Søknadskjema og dokumentasjon i original leveres til Anders Magnryd (rådgiver)

Elever som allerede er innvilget tilrettelegging, behøver ikke søke på nytt. 

 

Kontaktperson

Anders Magnryd

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Anders.Magnryd@nadderud.vgs.no