Tilrettelegging på eksamen

Dersom en elev har behov for tilrettelegging på skriftlige heldagsprøver og eksamen, må eleven fylle ut et søknadsskjema.

Skjemaet finnes på informasjon til elever på It’s learning eller på skolens hjemmeside.

Sammen med søknaden må det følge med uttalelse fra sakkyndig instans. De som kan utstede slik uttalelse er lege - Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) - logoped/spesialpedagog.

Uttalelsen må inneholde utførlig beskrivelse av elevens situasjon som har betydning for eksamen / heldagsprøver. 

NB: Ved allergier må legen spesifisere om eleven har helårs- eller sesongallergi (pollen gress etc.).  Legeerklæringer kan ikke være eldre enn 3 mnd.

Søknadsfrist 

Elever som trenger tilrettelegging fra høsten 2013, må levere senest 20. oktober.

Elever som trenger tilrettelegging først til våren 2014, må levere senest 1. mars

Skolen ber om at alle som har mulighet til det, leverer søknad og dokumentasjon nå i høst.

Søknadskjema og dokumentasjon i original leveres til Kristin Skogrand (dokumentasjonsleder)

Elever som allerede er innvilget tilrettelegging, behøver ikke søke på nytt.