Elev-, lærling- og mobbeombudet i Akershus

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal sikre elever og lærlinger mot urettferdig behandling. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og kan ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler.

Elev-, lærling- og mobbeombudet er oppnevnt av fylkestinget. Ansvaret er beskrevet i opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven.

Utsatt for mobbing eller annen uønsket adferd

Som elev har du rett på et godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme elevenes helse, trivsel og lærling. Du finner reglene i opplæringsloven. Skolen og skoleeier har plikt til å oppfylle kravene i loven.

Du kan kontakte ombudet når du trenger råd og veiledning om hvordan du kan ta opp saken med skolen. Ombudet kan også informere om rettighetene som følger av loven. Ombudet går først inn i en enkeltsak når skolen har fått muligheten til å prøve å rette opp forholdene.

Taushetsplikt

Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke.

Ta kontakt

Tilbudet er først og fremst for elever, lærlinger og lærekandidater, men også foresatte, skoleansatte og andre kan ta kontakt.

Telefon: 22 05 54 26
E-post: Andreas.Nilsson@afk.no

Les mer om elev-, lærling og mobbeombudet på nettsidene til Akershus fylkeskommune.