Nadderud videregående skole: 1958 -

Nadderud videregående skole: 1958 - Folketallet i Bærum hadde i tiden etter 1945 økt meget sterkt, og dette skapte et stort behov for nye skoler. Først gjaldt dette barneskoler, men i 1950-årene meldte stadig større kull sitt ønske om plass ved de høyere allmennskoler i bygda…det utviklet seg mot slutten av 1950-årene en nesten kriseartet situasjon ved høyere skolene i Bærum.

 

 

Folketallet i Bærum hadde i tiden etter 1945 økt meget sterkt, og dette skapte et stort behov for nye skoler.  Først gjaldt dette barneskoler, men i 1950-årene meldte stadig større kull sitt ønske om plass ved de høyere allmennskoler i bygda…det utviklet seg mot slutten av 1950-årene en nesten kriseartet situasjon ved høyere skolene i Bærum.

Alt den  1.november ( 1957 ) kan lokalavisen fortelle at Bærum skolestyre enstemmig og uten debatt har vedtatt at en «provisorisk skole skal bygges på Nadderud». Skolestyret sa videre at  skolen også i rimelig format vil kunne komme til nytte etter at en ny permanent skole er bygget på Eikeli, og vil sikkert være i bruk flere år til en ny høyere skole er bygget i Vestre Bærum.

I ettertid kan man så visst heve at skolestyret var sannspådd.  «Provisoriet» kom til å bli stående i 46 år.

Den nye skolen ble åpnet til skoleåret 2004.

Historien fortsetter…