Samarbeid med foresatte.

Foresattes viktigste bindeledd med skolen er kontaktlæreren. E-post-adressen finnes på skolens hjemmeside, eller man kan forsøke å nå læreren ved å ringe skolen i åpningstiden.

Det er følgende foreldremøter hvert år:

 

Vg 1: høst og vår

Vg 2: høst og vår

Det er eget møte for foresatte til våre minoritetsspråklige elever i september.