Innføringsår for minoritetsspråklige

Forberedende Vg1 for minoritetsspråklige elever. Innføringsåret er for elever med kort botid i Norge som trenger å lære mer norsk. Opplæringen skal forberede deg til VG1. Du får opplæring i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving. Du får også trening i å bruke PC og god kjennskap til opplæringstilbudene i videregående skole. I skoleåret 2018/19 har skolen to innføringsklasser med totalt 24 elever.