NUSS- undersøkelse smittsom hjernehinnebetennelse for elever som har meldt interesse