Foreldremøte VG2

Velkommen til foreldremøte for Vg2, onsdag 13.11.19, kl 18:00.

 
 Fra 18:00 – 18:45 er det felles møte i auditoriet ledet av rektor. Det vil bli gitt informasjon om skolens arbeid og rutiner, og karriereveiledning.
 
Fra 18:45 – 20:30 er det anledning til å snakke med elevenes faglærere. Det er ikke anledning til å booke tidspunkt for samtale. Man stiller seg i «kø» hvis aktuell lærer er opptatt. Lærere kan selvfølgelig også kontaktes andre dager.
    
Med vennlig hilsen
 
Thomas Leirset
Rektor