Ungdataundersøkelsen i Akershus 2019

Informasjon til foresatte: I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole.

For å gi et godt bilde av situasjonen i Akershus, er det viktig at så mange som mulig deltar. Formålet er blant annet å gi ungdommer som går på videregående skole i Akershus mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 6 til 12.