Melding om registrering til foresatte ved Nadderud vgs (oppdatert lenke)

Viken fylkeskommune har bedt alle videregående skoler i fylkeskommunen om å samle inn en rekke personopplysninger. Formålet er å etablere en helhetlig løsning for varsling av alvorlige hendelser ved skolen.

Dette gjelder overfor skolens elever, og foresatte til elever under 18 år (Vi anbefaler at også foreldre til elever over 18 år å gjøre det samme).

Vi har tre ulike løsninger for innsamling av personopplysninger (for å se hvilke opplysninger vi etterspør: åpne skjema i Forms) Til og med 14.04 er det kun mulig å registrere opplysninger via Forms

1. Eleven får med seg opplysningene og henvender seg til skolens ledelse for å få opplysningene registrert.

2. Foresatte møter opp på skolen (se alternative tidspunkt under) i følge med eleven og får opplysningene registrert.

3. Foresatte fyller ut skjema i Forms (se lenke under) og sender inn. Skjemaet sendes kryptert til rektor. Det er kun skolens ledelse som behandler innholdet i skjema. Etter at skjemaet er mottatt, overfører den ansatte informasjonen inn i Vikens skoleadministrative systemer og sletter deretter innholdet fra skjemaløsningen.

https://viken.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/innsamling-av-personopplysninger-knyttet-til-sms-varslingstjeneste.21311.aspx

Vi gjør oppmerksom på at det er frivillig å gi oss personopplysninger.

Lenke til skjema i Forms:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1N1QPaEAt0qXiN7PFKhyj_z-iaX2IMhIjyq4VuwZ9RxURTBQQlNaTEhYNEczMUhBRDBYRlUyTldGQy4u