Informasjon om eventuell streik

Vi har blitt orientert om at 26 ansatte ved Nadderud vgs blir tatt ut i streik fra og med fredag morgen (24.05) hvis partene ikke kommer til enighet. Alle elever blir holdt løpende orientert om status gjennom faget: Nadderudelever – informasjon på Its learning. Skriftlig eksamen blir ikke rammet av en eventuell streik. Undervisning som er planlagt med streikende lærere blir ikke gjennomført (gjelder ca. halvparten av all undervisning) Vi vil legge ut informasjon på Its learning om hvilken undervisning som bortfaller så snart streik er en realitet. Inntil da møter elevene på skolen i henhold til vanlig timeplan.