Miljøaksjonsdag 22.oktober

Miljøaksjonsdag er et samarbeidsprosjekt AFK/Bærum kommune, bibliotek og miljøarbeidere på Nadderud

 Mål: Bevisstgjøre elevene på at forbruk av klær har betydning for utslipp og miljøpåvirkning. 


Bakgrunn: 

AFK har bevilget midler til et miljøprosjekt der Bærum kommune i samarbeid med Tekstilaksjonen setter fokus på miljøutfordringer knyttet til klær og foregår nasjonalt 21-25. oktober. Tekstilaksjonen er et tverrfaglig nasjonalt samarbeid mellom tekstilbransjen, miljøorganisasjoner og tekstilgjenvinnere for et mer bærekraftig forbruk. Det kommunale prosjektet vil blant annet inneholde en workshop der ungdom i kommunen jobber fram “Ti tips” til unge for å redusere forbruk av klær.  

Program aksjonsdag på Nadderud 22. oktober 

 Aksjonen vil være synlig i kantineområdet og bibliotek blant annet gjennom 

  • Installasjoner av tekstiler 
  • Små 5-minutters stunt i pausene 
  • Catwalk i kantinen i storefri 
  • miniforedrag 

Miniforedrag kan bookes 

Vi tilbyr også et 20 minutters foredrag som kan bestilles inn i en undervisningstime. Tekstilaksjonen stiller med foredragsholdere. Stikkord for foredraget:  

  • Bærekraftig forbruk – hva er det?  
  • Bærekraftmål nr. 12 
  • Hva er greia med klær og tekstiler?  
  • Globalisering, industri og samfunnsansvar 

Lærerne kan bestille et miniforedrag til undervisningen.

 

Kontaktperson

Åsne Hestnes

Bibliotekar

E-post Asne.Hestnes@nadderud.vgs.no