Invitasjon til temakveld: om rus for foreldre

Målgruppen er foreldre til ungdom som har brukt/bruker illegale rusmidler, eller hvor det er stor bekymring knyttet til bruk blant sin ungdom.

Det å ha en ungdom som bruker rusmidler kan føre til mange bekymringer hos de voksne. Målet med temakvelden er å gi foreldre påfyll og støtte til å håndtere foreldrerollen i en vanskelig situasjon.

Temaer som vil bli presentert:
- Oppdatert kunnskap om cannabis og andre rusmidler
- Når er man bekymret og hvorfor?
- Rusens funksjon
- Hvorfor bruker ungdom rusmidler?

Vårt mål er å gi nyansert informasjon og kunnskap, og mer enn det man kan lese seg til på nett. Temakvelden er godt evaluert.

Møtet er et tilbud til foreldre, bonusforeldre og andre foresatte. Temakvelden anbefales til foresatte som har ungdommer som går på Ungdomskontrakt.

Tid:
13 februar 2020 kl 18.00-21.00
Tilbudet er gratis og det vil bli servert kaffe/te.

Sted: Helsestasjonen for ungdom i Sandvika, 3 etasje
Rådmann Halmrastsvei 2
1337 Sandvika

 

Påmelding til:
Skolehelsetjenesten: annette.bjerke@baerum.kommune.no