Invitasjon til temamøter for foreldre med ungdom som har ME eller ME-lignende symptomer

Målgruppen er foreldre til ungdom som har ME eller ME-lignende symptomer.

Det å ha en ungdom med denne problematikken kan føre til mange bekymringer hos de
voksne, og målet med temamøtene er å gi foreldre påfyll, kunnskap og hjelp til å
håndtere foreldrerollen i en vanskelig situasjon.

Møtene er et tilbud til foreldre, bonusforeldre og andre foresatte.
Skilte foreldre, som samarbeider om omsorgen, er velkomne til å møte sammen.

Opplegget går over fire ganger, og er et samarbeid mellom Ressursteam for ungdom, lege Maja Eilertsen og Elin Lunde. Sistnevnte har doktorgrad i immunologi og har selv ME.

Tilbudet er gratis. Vi serverer kaffe/te og kjeks

Dato og tidspunkter:
Tirsdag 21. jan 14.00-15.30
Tirsdag 28. jan 14.00-15.30
Tirsdag 4. feb. 14.00-15.30
Tirsdag 11. feb 14.00-15.30

Erfaringsmessig har deltakerne stor glede/nytte av å snakke med hverandre. Det blir derfor mulig å «mingle» en halvtime etter hvert møte.

Sted:
Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika
2. etasje, Folkehelsekontoret
Benytt inngang fra bakgården, samme som lille scene. Vi setter opp lapp.

Påmelding til:
ressursteamforungdom@baerum.kommune.no