Informasjon til elever, foresatte og foreldre ved Nadderud videregående skole

Sist endret: 03.04.2020 12:35

Til elever, foresatte og foreldre ved Nadderud videregående skole.

 

Digital opplæring også i uke 16

 

Viken fylkeskommune har bestemt at vi skal fortsette med digital opplæring i uke 16 (i første omgang til og med fredag 17.04). Hvordan det blir videre utover våren avhenger av nasjonale myndigheters tiltak som blir lagt fram 08.04.

Skolen vil være helt stengt fra og med fredag 03.04 klokken 1500 til og med tirsdag 14.04 klokken 0900.

Nadderud videregående skole ønsker alle elever en god og velfortjent påskeferie og velkommen tilbake i det digitale klasserommet tirsdag 14.04.

 

Heldagsprøver og vurdering for læring

Etter at det ble kjent at skriftlig eksamen blir avlyst våren 2020 har vi fått flere spørsmål om tidspunktene for heldagsprøvene. Etter en grundig vurdering basert på innspill fra elever og ansatte har vi konkludert med at vi følger den opprinnelige tidsplanen for heldagsprøver. Begrunnelsen for dette er:

 • Lærere og elever ønsker å ha muligheten til individuell oppfølging og vurdering etter heldagsprøvene.
 • Ved å ha et tidsvindu etter heldagsprøvene gir det oss større mulighet til å sikre at alle elevene får standpunktkarakter og dermed vitnemål.
 • Planlegging og organisering av heldagsprøvene er et svært omfattende arbeid. For å unngå misforståelser og usikkerhet kreves det stor grad av nøyaktighet, kvalitetssikring og mye informasjon. Med de begrensninger situasjonen gir, vurderer vi risikoen som høy for at vi ikke klarer å sikre dette.

Heldagsprøvene setter ikke punktum for lærernes vurderingsarbeid og elevenes læring. Elevene skal ha mulighet til å vise kompetanse fram til standpunktkarakteren settes i juni. Heldagsprøvene inngår i lærernes helhetlige vurderingsarbeid og standpunktkarakteren skal som før settes på et bredt grunnlag.

 

Noen praktiske retningslinjer:

 • Opplæringen organiseres i all hovedsak på tre måter.
  • Digital opplæring der lærere og elever er logget på samtidig i henhold til timeplanen. Gi beskjed til lærer/kontaktlærer hvis du ikke får logget deg på og ta kontakt med IT (se under).
  • Elevene arbeider med oppgaver o.l. som sendes elektronisk til lærer.
  • I samråd med faglærer arbeider elevene med oppgaver o.l. som ikke leveres inn.
 • Elever som har behov for teknisk support kan henvende seg til IT på telefonnummer 67108796 i tidsrommet 0900 – 1500 mandag – fredag. Har man behov for å komme til skolen for å få hjelp må dette avtales konkret på forhånd.
 • Skolens sentralbord (67108770) er betjent i tidsrommet 0900 – 1500 mandag – fredag.
 • Skolen er fysisk åpen i tidsrommet 0900 – 1500 mandag – fredag. Har elever behov for å hente bøker kan det gjøres i dette tidsrommet.
 • For kontakt med rådgiver ber vi om at de kontaktes på epost:
 • Trinnleder vg1 – Bård Weider, Trinnleder vg2 - Astrid Lysne, Trinnleder vg3  - Kristin Tangen

 

 

Koronaviruset påvirker også driften i skolehelsetjenesten.

 • Helsesykepleierne på alle skoler er inntil videre omdisponert til andre oppgaver i kommunen.
 • Planlagte oppgaver, aktiviteter og avtaler er foreløpig utsatt.
 • Har du spørsmål, eller du trenger råd og veiledning, ta kontakt på tlf.: 415 16 819   

For mer informasjon:

 

Fra Utdanningsdirektoratet og skoleeier (Viken fylkeskommune)

Utdanningsdirektoratet har bestemt at fravær fom 13.03 ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Skoleeier har bestemt at skolene likevel skal følge opp og holde oversikt over elevenes tilstedeværelse. For å ivareta begge hensyn brukes fraværskode R når elever ikke deltar i opplæringen. Dette fraværet kommer ikke på vitnemålet og har bare den funksjon at vi kan følge opp elever som ikke deltar i opplæringen.

Utdanningsdirektoratet har bedt skolene om at lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunktkarakter. For å sikre at lærerne har nok vurderingsgrunnlag er det svært viktig at elevene deltar i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

Vi henstiller alle om å kontakte oss på telefon eller epost fremfor å møte opp personlig.

Send oss gjerne spørsmål eller gi oss tilbakemelding på epost: post@nadderud.vgs.no 

 

Med vennlig hilsen

Thomas Leirset, rektor