Viktig om karakterer, klager og fravær for våren 2020

Viktig om karakterer, klager og fravær for VG3 våren 2020

Standpunktkarakterer

 • Offentliggjøring i VIS: fredag 12.06
 • Hurtigklagefrist: mandag 15.06 kl. 11.00
 • Ordinær klagefrist: mandag 22.06 kl. 12.00
 • (Hurtigklagefrist er for dem som vet at de skal søke seg inn på videre utdanning høsten 2020. Alle andre kan forholde seg til ordinær klagefrist)
 • Klager legges inn i VIS under mine søknader - klage
 • Klageskjema og veiledning ligger på fylkets hjemmeside: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-karakter-akershus/

Særskilt eksamen

 • Elever som fikk 1-en som standpunktkarakter har rett til en særskilt eksamen i faget til høsten.
 • Eleven må selv melde fra til skolen innen 15. september.
 • Særskilt eksamen i Vg3 er ikke til hinder for førstegangsvitnemål.

Fratrekk av fravær på vitnemålet

 • Søknad om fratrekk av fravær på vitnemålet må legges inn i VIS under mine søknader – fratrekk av fravær.
 • Frist: snarest og senest 15.06
 • Dokumentasjon må lastes opp. Dersom du ikke får lastet opp dokumentasjon, må du umiddelbart ta kontakt med rektor.
 • Husk at dersom du har vært syk over flere dager i ett strekk, kan du kun søke om fratrekk fra og med dag nummer fire.

Vitnemål

 • Vitnemål og kompetansebevis kan hentes på skolen fredag 26.06 fra kl. 12.00
 • Hvis du ber noen andre om å hente vitnemålet ditt, må de ha med fullmakt.
 • Vitnemål som ikke er hentet innen onsdag 1. juli klokken 14:00 blir arkivert på skolen.

 

Viktig om karakterer, klager og fravær for Vg1 og vg2 våren 2020

Karakterer

Særskilt eksamen

 • Elever som fikk 1-en som standpunktkarakter har rett til en særskilt eksamen i faget til høsten.
 • Eleven må selv melde fra til skolen innen 15. september.

 

Fratrekk av fravær på vitnemålet

 • Søknad om fratrekk av fravær på vitnemålet må legges inn i VIS under mine søknader – fratrekk av fravær.
 • Frist: snarest og senest 15.06
 • Dokumentasjon må lastes opp. Dersom du ikke får lastet opp dokumentasjon, må du umiddelbart ta kontakt med rektor.
 • Husk at dersom du har vært syk over flere dager i ett strekk, kan du kun søke om fratrekk fra og med dag nummer fire.