Opplysninger om elevenes foresatte

Oppdater dine kontaktopplysninger, så skolen får gitt riktig informasjon til riktig tid.

Kontaktinformasjon