Temakvelder for foreldre med ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skole for tiden.

temakveld ungdom h-18