Eksamen for privatister

Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året i periodene april-juni og november-desember.

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet.

I utgangspunktet kan alle melde seg til privatisteksamen i alle fag som har en eksamensordning for privatister. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget.

For å ta eksamen må du betale en avgift (fastsatt av Stortinget).  Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg eller utsette eksamen.

Slik melder du deg opp til eksamen som privatist - les mer på nettstedet til Akershus fylkeskommune.