Tillatte hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler på eksamen vil variere fra fag til fag.

Hovedregelen er at alle hjelpemidler er tillatt på eksamensdagen, bortsett fra kommunikasjon.

Kommunikasjon innebærer både elevkommunikasjon samt tilgang på internett.

Kontakt faglærer eller eksamensansvarlig for ytterligere informasjon om tillatte hjelpemidler på din eksamen.