Tilrettelegging på eksamen

Dersom en elev har behov for tilrettelegging på skriftlige heldagsprøver og eksamen, må eleven fylle ut et søknadsskjema.

 

Skjemaet finnes på informasjon til elever på It’s learning eller på skolens hjemmeside.

 

Sammen med søknaden må det følge med uttalelse fra sakkyndig instans.

De som kan utstede slik uttalelse er lege - Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) - logoped/spesialpedagog.

Uttalelsen må inneholde utførlig beskrivelse av elevens situasjon som har betydning for eksamen / heldagsprøver. 

NB: Ved allergier må legen spesifisere om eleven har helårs- eller sesongallergi (pollen gress etc.).

 

 

Søknadsfrist  

Elever som trenger tilrettelegging fra høsten 2018. søknadsfrist 31. oktober.

Elever som trenger tilrettelegging først til våren 2019: Søknadsfrist 1. mars

Skolen ber om at alle som har mulighet til det, leverer søknad og dokumentasjon nå i høst,

selv om eleven først trenger tilrettelegging til våren.

 

Søknadskjema og dokumentasjon i original leveres til Anders Magnryd (rådgiver)

 

Elever som allerede er innvilget tilrettelegging, behøver ikke søke på nytt. 

Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen for elever