Elevråd

VISJONEN for elevrådsarbeidet på Nadderud. "Skape en skole der det sosiale og psykososiale miljøet er i fokus, der elevene er engasjert og bryr seg om sin egen undervisning og skolehverdag"

Elevrådet på Nadderud består av 2 tillitsvalgte fra hver klasse, det vil si ca 40 elever som møtes 1 gang i måneden.  Arbeidet i elevrådet ledes av elevrådsstyret som velges av elevene i januar.  Det er tradisjon for et aktivt elevråd på Nadderud og elevene tar ansvar for mange miljøskapende tiltak gjennom året.  I tillegg er elevrådet, ved elevrådsstyret, en viktig samarbeidspartner for skolens ledelse.

Kontaktperson

Elevråd Nadderud vgs

E-post elevrad@nadderud.vgs.no