Skolemiljøutvalget på Nadderud vgs


 Opplæringsloven § 11-5a

På Nadderud møtes elevrådsstyret, rektor og miljøarbeider 1 gang per måned. Elevene skal ha flertall i utvalget.

Skolemiljøutvalget skal bidra til arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.