Helsesøster

I den videregående skole legges det vekt på at du skal ta ansvar for egen helse og oppsøke helsetjenesten selv ved behov. Foreldre, lærere og andre er også velkommen til å ta kontakt. Helsesøster er en del av det tverrfaglige teamet på skolen. Vi samarbeider spesielt ved høyt fravær hos elever, men også i andre helserelaterte saker når det er behov. Helsesøster har videreutdanning i psykisk helsearbeid og kognitiv terapi.

 Målsettingen med skolehelsetjenesten

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdom og skade

I den videregående skole legges det vekt på at du skal ta ansvar for egen helse og oppsøke helsetjenesten selv ved behov. Foreldre, lærere og andre er også velkommen til å ta kontakt.

Helsesøster er en del av det tverrfaglige teamet på skolen. Vi samarbeider spesielt ved høyt fravær hos elever, men også i andre helserelaterte saker når det er behov.

Skolehelsetjenesten kan tilby både individuelle samtaler og ulike type grupper/kurs, som for eksempel i stressmestring eller grupper for ungdom som har opplevd samlivsbrudd.

Helsesøster har taushetsplikt.   

Skolehelsetjenesten er gratis.

Nyttige telefonnummer og adresser

  • Helsestasjonen for ungdom Sandvika Rådmann Halmrastvei 2, 3. etg 1338 Sandvika Tlf 67503270 sandvika.hfu@baerum.kommune.no. Mandag og tirsdag kl 15.30-18.30
  • Helsestasjonen for ungdom Bekkestua Gamle Ringeriksvei 43 1343 Bekkestua Tlf 67102950 bekkestua.hfu@baerum.kommune.no. Onsdag og torsdag kl 15.30-18.30

Nyttige lenker

Klinikk for seksuell opplysning

www.asker.kommune.no/Tjenester-til-deg/Helse/

Landsforeningen for lesbiske og homofile

www.antidoping.no

Senter mot incest

Mye stoff om og for ungdom

www.vipweb.no (Psykiske lidelser )

www.mentalhelse.no (Psykiske lidelser)

www.nettros.no (Spiseforstyrrelser)

www.dixi.no (Voldtekt)

http://www.sexogsamfunn.no/

ung.no

blåkorskompasset (for de som opplever rusproblemer i familien)

Kontaktperson