Sosialpedagogisk rådgivning

Sosialpedagogisk rådgiver er Anders Magnryd (VG1 og VG2) og Ellen Marie Hals (Vg3), og har kontor innerst i administrasjonsfløyen A1.

Sosialpedagogisk rådgiver innkaller elever til samtaler hvis han får bekymringsmelding. Sosialpedagogisk rådgivers fremste oppgave er å hjelpe elever.  Det kan være viktige eller mindre viktige spørsmål, store eller små problemer. Det kan handle om helse og trivsel, venner, kjæreste og familie. Eller det kan handle om fag som er vanskelige og behov for tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen.

Noen elever ønsker en eller flere samtaler med rådgiver, andre vil ha hjelp til å komme i kontakt med PPT-rådgiver eller helsesøster. 

Du kan ta kontakt med rådgiver direkte ved å komme til kontoret, eller du kan sende e-post for å avtale tid.   Foreldre kan også ta kontakt.

Sosialpedagogisk rådgiver innkaller elever til samtaler hvis hun får bekymringsmelding fra lærer/lærere om svak, faglig måloppnåelse og/eller stort fravær. Målet er å hjelpe elevene til å mestre skolehverdagen på en bedre måte.  

 

 

Kontaktpersoner

Anders Magnryd

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Anders.Magnryd@nadderud.vgs.no

Ellen Marie Hals

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Ellen.Marie.Hals@nadderud.vgs.no