PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin.

Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Bestill gjennom fylkeskommunen

Fylkeskommunen subsidierer fire ulike modeller:

  • Standard-PC
  • Kraftig PC
  • To Mac-modeller

For den rimeligste PC-en, standard-PC-en, betaler du et beløp tilsvarende Lånekassens utstyrsstipend (laveste sats) i tre år. Dette er i tråd med gratisprinsippet for videregående opplæring

Du kan bestille fra 15. juni 2017 til 30. april 2018.

Mer info om de ulike modellene og lenker til bestillingsportalene finner du på www.akershus.no/elevpc.

Bruk en bærbar maskin du har fra før

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Maskinen må ha antivirusprogram.
  • Maskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Du får tilbud om gratis installasjon av kontorstøtte-verktøyet MS Office når du begynner på skolen.
  • Maskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen Itslearning.
  • Du må kunne bruke maskinen uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Dersom datamaskinen din ikke fungerer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Les mer på www.akershus.no/elevpc

Utstyrsstipend

Når du har søkt og fått melding om skoleplass gjennom Vigo kan du søke støtte til utdanning/utstyrsstipend gjennom Lånekassen.

Les mer på Lånekassens nettsider