IKT-hjelp for elever

Viken fylkeskommune har en egen selvhjelpsportal for IT-relaterte spørsmål for elever.

Den finnes på https://afk-it.no Der finner du også informasjon om nedlastning programvare som brukes på skolen.