Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Handlingsplanen og rutinen gjelder for alle skolens elever og ansatte, samt andre som arbeider ved skolen selv om ansettelsesforholdet er knyttet til en annen arbeidsgiver.