Nadderud videregående skole

Nadderud videregående skole ble etablert som en provisorisk skole i 1958. I 2004 flyttet skolen inn i nytt bygg på Gjønnes i Bærum.

Folketallet i Bærum hadde i tiden etter 1945 økt meget sterkt, og dette skapte et stort behov for nye skoler. Først gjaldt dette barneskoler, men i 1950-årene meldte stadig større kull sitt ønske om plass ved de høyere allmennskoler i bygda. Det utviklet seg mot slutten av 1950-årene en nesten kriseartet situasjon ved høyere skolene i Bærum.

Alt den 1. november 1957 kan lokalavisen fortelle at Bærum skolestyre enstemmig og uten debatt har vedtatt at en «provisorisk skole skal bygges på Nadderud». Skolestyret sa videre at  skolen også i rimelig format vil kunne komme til nytte etter at en ny permanent skole er bygget på Eikeli, og vil sikkert være i bruk flere år til en ny høyere skole er bygget i Vestre Bærum.

I ettertid kan man så visst heve at skolestyret var sannspådd.  «Provisoriet» kom til å bli stående i 46 år.

Den nye skolen ble åpnet til skoleåret 2004.

Du kan lese mer i jubileumsboken Nadderud videregående skole 50 år, utgitt i 2008.

Historien fortsetter…