Ansatte

Alle ansatte

Guro Andersen

Lærer og fagleder i norsk

guro.andersen@nadderud.vgs.no

Otto Andersson

Lærer i samfunnsfag

otto.andersson@nadderud.vgs.no

Sybille Beate Beck

Lærer og fagleder fremmedspråk

Sybille.Beate.Beck@nadderud.vgs.no

Trude Berg

Lærer

trude.berg@nadderud.vgs.no

Heidi Johanne Berg

Lærer

Heidi.Johanne.Berg@nadderud.vgs.no

Kamil Bettin

beka2703@elev.afk.no

Kari Andrine Bondø

Helsesøster

Kari.Andrine.Bondo@nadderud.vgs.no

Ellen Bratlie

Lærer i engelsk og historie

ellen.bratlie@nadderud.vgs.no

Nils Anda Brodin

lærer i matematikk og fysikk

Nils.Anda.Brodin@nadderud.vgs.no

Arne Bruaas

Lærer i matematikk

Arne.Bruaas@nadderud.vgs.no

Ida Brænden

Permisjon

ida.branden@nadderud.vgs.no

Liv Bue

Lærer i idrettsfag

liv.bue@nadderud.vgs.no

Frode Dahl

Driftsleder

frode.dahl@afk-eiendom.no

Greta Wilhelmsson Dybdal

Greta.Wilhelmsson.Dybdal@valler.vgs.no

Tore Fjørtoft

Lærer i idrettsfag

tore.fjortoft@nadderud.vgs.no

Elaine Fleischer

Lærer i engelsk og miljøarbeider

elaine.fleischer@nadderud.vgs.no

Susanne Skeid Fossum

permisjon

Susanne.Skeid.Fossum@nadderud.vgs.no

Randi Fritzvold

Lærer i biologi og naturfag

randi.fritzvold@nadderud.vgs.no

Stina Sjaastad Funderud

Lærer i idrettsfag

Stina.Sjaastad.Funderud@nadderud.vgs.no

Ellen Marie Hals

Karriereveileder

Ellen.Marie.Hals@nadderud.vgs.no

Jon Kristian Harvik

Lærer i norsk og religion

Jon.Kristian.Harvik@nadderud.vgs.no

Jarle Lærum Hellesnes

Lærer og fagleder i idrettsfag

Jarle.Larum.Hellesnes@nadderud.vgs.no

Åsne Hestnes

Bibliotekar

Asne.Hestnes@nadderud.vgs.no

Mira Osa Hoel

Lærer i sosiologi og norsk

mira.osa.hoel@nadderud.vgs.no

Anne-Gro Høyer-Trollnes

Lærer i fransk

Anne-Gro.Hoyer-Trollnes@nadderud.vgs.no

Dominika Ilstad

Lærer i engelsk

Dominika.Ilstad@nadderud.vgs.no

Kamaladas Kanagasabapathy

Ledende renholder

Kamaladas.Kanagasabapathy@nadderud.vgs.no

Tlf: 67 10 87 88

Cynthia Geralyn Kandolf

lærer i engelsk

Cynthia.Geralyn.Kandolf@nadderud.vgs.no

Iryna Karpenka

Lærer i realfag

iryna.karpenka@nadderud.vgs.no

Mari Kildahl

Lærer i norsk

Mari.Kildahl@nadderud.vgs.no

Hege Knutsen

Lærer og fagleder i naturfag

hege.knutsen@nadderud.vgs.no

Petter Kristiansen

Lærer i idrettsfag

petter.kristiansen@nadderud.vgs.no

Linda Kronbæck

Kontorleder

Linda.Kronback@nadderud.vgs.no

Karen Kuvaas

Spesialkonsulent og engelsklærer

karen.kuvaas@nadderud.vgs.no

Mari Kjerpeseth Kvellestad

Lærer i norsk og engelsk

Mari.Kjerpeseth.Kvellestad@nadderud.vgs.no

Sven Lange

Lærer i rettslære og samfunnsøkonomi

sven.lange@nadderud.vgs.no

Thomas Leirset

Rektor

Thomas.Leirset@nadderud.vgs.no

Bjørn Ole H Lossius

Lærer og fagleder i historie

Bjorn.Ole.H.Lossius@nadderud.vgs.no

Øyvind Lund

Lærer i kroppsøving

Oyvind.Lund@nadderud.vgs.no

Svein Sørlie Lund

lærer i historie og samfunnsfag

Svein.Sorlie.Lund@rosenvilde.vgs.no

Astrid Lysne

Avdelingsleder

astrid.lysne@nadderud.vgs.no

Tore Marius Løiten

Permisjon

tore.marius.loiten@nadderud.vgs.no

Live Løveid

Lærer i fransk og norsk

Live.Loveid@nadderud.vgs.no

Kirsti Magelssen

Lærer i engelsk og norsk

kirsti.magelssen@nadderud.vgs.no

Erik Magelssen

Lærer i norsk og hifi

erik.magelssen@nadderud.vgs.no

Anders Magnryd

Sosialpedagogisk rådgiver

Anders.Magnryd@nadderud.vgs.no

Ana Maria Martinez-Nuñez

Lærer i naturfag og kjemi

Ana.Maria.Martinez-Nunez@nadderud.vgs.no

Marianne Bauger Morck

Avdelingsleder språk og samfunnsfag

Marianne.Bauger.Morck@nadderud.vgs.no

Morten Nordlie

Vikar

Morten.Nordlie@nadderud.vgs.no

Asbjørn Lie Parmer

lærer i fysikk og matematikk

Asbjorn.Lie.Parmer@nadderud.vgs.no

Marte Petersen-Øverleir

Marte.Petersen-Overleir@nadderud.vgs.no

Vegar Pleym

Lærer i spansk og historie

vegar.pleym@nadderud.vgs.no

Einar Rasmussen

Lærer i realfag

einar.rasmussen@nadderud.vgs.no

Borgni Reksten

lærer i norsk

Borgni.Reksten@nadderud.vgs.no

Thomas Riis

vaktmester

Thomas.Riis@nadderud.vgs.no

Didrik Lindberg Roest

Lærer i realfag

Didrik.Lindberg.Roest@nadderud.vgs.no

Knut Rusti-Jørgensen

Knut.Rusti-Jorgensen@nadderud.vgs.no

Hilde Merethe Røise

Lærer i norsk og religion

Hilde.Merethe.Roise@nadderud.vgs.no

Bente Sandblåst

Lærer og fagleder i matematikk

bente.sandblast@nadderud.vgs.no

Stian Sander

Lærer i norsk og historie

Stian.Sander@nadderud.vgs.no

Martine Tidemand-Andersen Sandvold

Lærer i matematikk og geografi

Martine.Tidemand-Andersen.Sandvold@nadderud.vgs.no

Jorun Karoline Seierstad

lærer i kroppsøving og miljøarbeider

Jorun.Karoline.Seierstad@nadderud.vgs.no

Preben Skadsheim

Lærer i norsk og engelsk

Preben.Skadsheim@rud.vgs.no

Frank Smeby

Systemansvarlig

frank.smeby@nadderud.vgs.no

Tlf: 67 10 87 85

Arne Spinnangr

lærer i matematikk

Arne.Spinnangr@nadderud.vgs.no

Ester Spjøtvold

Lærer i spansk

ester.spjotvold@nadderud.vgs.no

Turid Refvem Storlie

Lærer i matematikk og naturfag

Turid.Refvem.Storlie@nadderud.vgs.no

Magnar Svendsen

Lærer i norsk og engelsk

Magnar.Svendsen@nadderud.vgs.no

Marita Terese Sæther

Lærer i biologi, kjemi og naturfag

Marita.Terese.Sather@nadderud.vgs.no

Harald Sævareid

Lærer i historie, soso og pome

harald.savareid@nadderud.vgs.no

Kristin Tangen

Assisterende rektor

Kristin.Tangen@nadderud.vgs.no

Elfrid Therkelsen

Studieleder

Elfrid.Therkelsen@nadderud.vgs.no

Mona Østerbø Thoresen

Lærer i tysk

mona.osterbo.thoresen@nadderud.vgs.no

Gyørgyi Toth

Renholder

Gyorgyi.Toth@nadderud.vgs.no

Tlf: 67 10 87 88

Bjørnar Tuftin

permisjon

bjornar.tuftin@nadderud.vgs.no

Lisa Vikane

Lærer i spansk og religion

lisa.vikane@nadderud.vgs.no

Marit Westby

Lærer og fagleder i samfunnsfag

marit.westby@nadderud.vgs.no

Dennis Wien

IKT-lærling

Dennis.Wien@nadderud.vgs.no

Idrettsfag

Ida Brænden

Permisjon

ida.branden@nadderud.vgs.no

Liv Bue

Lærer i idrettsfag

liv.bue@nadderud.vgs.no

Tore Fjørtoft

Lærer i idrettsfag

tore.fjortoft@nadderud.vgs.no

Stina Sjaastad Funderud

Lærer i idrettsfag

Stina.Sjaastad.Funderud@nadderud.vgs.no

Jarle Lærum Hellesnes

Lærer og fagleder i idrettsfag

Jarle.Larum.Hellesnes@nadderud.vgs.no

Petter Kristiansen

Lærer i idrettsfag

petter.kristiansen@nadderud.vgs.no

Studiespesialisering

Guro Andersen

Lærer og fagleder i norsk

guro.andersen@nadderud.vgs.no

Otto Andersson

Lærer i samfunnsfag

otto.andersson@nadderud.vgs.no

Sybille Beate Beck

Lærer og fagleder fremmedspråk

Sybille.Beate.Beck@nadderud.vgs.no

Trude Berg

Lærer

trude.berg@nadderud.vgs.no

Heidi Johanne Berg

Lærer

Heidi.Johanne.Berg@nadderud.vgs.no

Ellen Bratlie

Lærer i engelsk og historie

ellen.bratlie@nadderud.vgs.no

Nils Anda Brodin

lærer i matematikk og fysikk

Nils.Anda.Brodin@nadderud.vgs.no

Ida Brænden

Permisjon

ida.branden@nadderud.vgs.no

Liv Bue

Lærer i idrettsfag

liv.bue@nadderud.vgs.no

Tore Fjørtoft

Lærer i idrettsfag

tore.fjortoft@nadderud.vgs.no

Elaine Fleischer

Lærer i engelsk og miljøarbeider

elaine.fleischer@nadderud.vgs.no

Randi Fritzvold

Lærer i biologi og naturfag

randi.fritzvold@nadderud.vgs.no

Stina Sjaastad Funderud

Lærer i idrettsfag

Stina.Sjaastad.Funderud@nadderud.vgs.no

Jarle Lærum Hellesnes

Lærer og fagleder i idrettsfag

Jarle.Larum.Hellesnes@nadderud.vgs.no

Mira Osa Hoel

Lærer i sosiologi og norsk

mira.osa.hoel@nadderud.vgs.no

Dominika Ilstad

Lærer i engelsk

Dominika.Ilstad@nadderud.vgs.no

Kamaladas Kanagasabapathy

Ledende renholder

Kamaladas.Kanagasabapathy@nadderud.vgs.no

Tlf: 67 10 87 88

Iryna Karpenka

Lærer i realfag

iryna.karpenka@nadderud.vgs.no

Hege Knutsen

Lærer og fagleder i naturfag

hege.knutsen@nadderud.vgs.no

Petter Kristiansen

Lærer i idrettsfag

petter.kristiansen@nadderud.vgs.no

Sven Lange

Lærer i rettslære og samfunnsøkonomi

sven.lange@nadderud.vgs.no

Bjørn Ole H Lossius

Lærer og fagleder i historie

Bjorn.Ole.H.Lossius@nadderud.vgs.no

Tore Marius Løiten

Permisjon

tore.marius.loiten@nadderud.vgs.no

Live Løveid

Lærer i fransk og norsk

Live.Loveid@nadderud.vgs.no

Kirsti Magelssen

Lærer i engelsk og norsk

kirsti.magelssen@nadderud.vgs.no

Erik Magelssen

Lærer i norsk og hifi

erik.magelssen@nadderud.vgs.no

Vegar Pleym

Lærer i spansk og historie

vegar.pleym@nadderud.vgs.no

Einar Rasmussen

Lærer i realfag

einar.rasmussen@nadderud.vgs.no

Hilde Merethe Røise

Lærer i norsk og religion

Hilde.Merethe.Roise@nadderud.vgs.no

Bente Sandblåst

Lærer og fagleder i matematikk

bente.sandblast@nadderud.vgs.no

Ester Spjøtvold

Lærer i spansk

ester.spjotvold@nadderud.vgs.no

Turid Refvem Storlie

Lærer i matematikk og naturfag

Turid.Refvem.Storlie@nadderud.vgs.no

Harald Sævareid

Lærer i historie, soso og pome

harald.savareid@nadderud.vgs.no

Mona Østerbø Thoresen

Lærer i tysk

mona.osterbo.thoresen@nadderud.vgs.no

Bjørnar Tuftin

permisjon

bjornar.tuftin@nadderud.vgs.no

Lisa Vikane

Lærer i spansk og religion

lisa.vikane@nadderud.vgs.no

Marit Westby

Lærer og fagleder i samfunnsfag

marit.westby@nadderud.vgs.no

Lærere

Guro Andersen

Lærer og fagleder i norsk

guro.andersen@nadderud.vgs.no

Otto Andersson

Lærer i samfunnsfag

otto.andersson@nadderud.vgs.no

Sybille Beate Beck

Lærer og fagleder fremmedspråk

Sybille.Beate.Beck@nadderud.vgs.no

Trude Berg

Lærer

trude.berg@nadderud.vgs.no

Heidi Johanne Berg

Lærer

Heidi.Johanne.Berg@nadderud.vgs.no

Ellen Bratlie

Lærer i engelsk og historie

ellen.bratlie@nadderud.vgs.no

Nils Anda Brodin

lærer i matematikk og fysikk

Nils.Anda.Brodin@nadderud.vgs.no

Arne Bruaas

Lærer i matematikk

Arne.Bruaas@nadderud.vgs.no

Ida Brænden

Permisjon

ida.branden@nadderud.vgs.no

Liv Bue

Lærer i idrettsfag

liv.bue@nadderud.vgs.no

Tore Fjørtoft

Lærer i idrettsfag

tore.fjortoft@nadderud.vgs.no

Elaine Fleischer

Lærer i engelsk og miljøarbeider

elaine.fleischer@nadderud.vgs.no

Susanne Skeid Fossum

permisjon

Susanne.Skeid.Fossum@nadderud.vgs.no

Randi Fritzvold

Lærer i biologi og naturfag

randi.fritzvold@nadderud.vgs.no

Stina Sjaastad Funderud

Lærer i idrettsfag

Stina.Sjaastad.Funderud@nadderud.vgs.no

Jon Kristian Harvik

Lærer i norsk og religion

Jon.Kristian.Harvik@nadderud.vgs.no

Jarle Lærum Hellesnes

Lærer og fagleder i idrettsfag

Jarle.Larum.Hellesnes@nadderud.vgs.no

Mira Osa Hoel

Lærer i sosiologi og norsk

mira.osa.hoel@nadderud.vgs.no

Dominika Ilstad

Lærer i engelsk

Dominika.Ilstad@nadderud.vgs.no

Iryna Karpenka

Lærer i realfag

iryna.karpenka@nadderud.vgs.no

Hege Knutsen

Lærer og fagleder i naturfag

hege.knutsen@nadderud.vgs.no

Petter Kristiansen

Lærer i idrettsfag

petter.kristiansen@nadderud.vgs.no

Karen Kuvaas

Spesialkonsulent og engelsklærer

karen.kuvaas@nadderud.vgs.no

Sven Lange

Lærer i rettslære og samfunnsøkonomi

sven.lange@nadderud.vgs.no

Bjørn Ole H Lossius

Lærer og fagleder i historie

Bjorn.Ole.H.Lossius@nadderud.vgs.no

Tore Marius Løiten

Permisjon

tore.marius.loiten@nadderud.vgs.no

Live Løveid

Lærer i fransk og norsk

Live.Loveid@nadderud.vgs.no

Kirsti Magelssen

Lærer i engelsk og norsk

kirsti.magelssen@nadderud.vgs.no

Erik Magelssen

Lærer i norsk og hifi

erik.magelssen@nadderud.vgs.no

Morten Nordlie

Vikar

Morten.Nordlie@nadderud.vgs.no

Vegar Pleym

Lærer i spansk og historie

vegar.pleym@nadderud.vgs.no

Einar Rasmussen

Lærer i realfag

einar.rasmussen@nadderud.vgs.no

Hilde Merethe Røise

Lærer i norsk og religion

Hilde.Merethe.Roise@nadderud.vgs.no

Bente Sandblåst

Lærer og fagleder i matematikk

bente.sandblast@nadderud.vgs.no

Stian Sander

Lærer i norsk og historie

Stian.Sander@nadderud.vgs.no

Martine Tidemand-Andersen Sandvold

Lærer i matematikk og geografi

Martine.Tidemand-Andersen.Sandvold@nadderud.vgs.no

Preben Skadsheim

Lærer i norsk og engelsk

Preben.Skadsheim@rud.vgs.no

Ester Spjøtvold

Lærer i spansk

ester.spjotvold@nadderud.vgs.no

Turid Refvem Storlie

Lærer i matematikk og naturfag

Turid.Refvem.Storlie@nadderud.vgs.no

Marita Terese Sæther

Lærer i biologi, kjemi og naturfag

Marita.Terese.Sather@nadderud.vgs.no

Harald Sævareid

Lærer i historie, soso og pome

harald.savareid@nadderud.vgs.no

Mona Østerbø Thoresen

Lærer i tysk

mona.osterbo.thoresen@nadderud.vgs.no

Bjørnar Tuftin

permisjon

bjornar.tuftin@nadderud.vgs.no

Lisa Vikane

Lærer i spansk og religion

lisa.vikane@nadderud.vgs.no

Marit Westby

Lærer og fagleder i samfunnsfag

marit.westby@nadderud.vgs.no

Ledelse

Thomas Leirset

Rektor

Thomas.Leirset@nadderud.vgs.no

Astrid Lysne

Avdelingsleder

astrid.lysne@nadderud.vgs.no

Marianne Bauger Morck

Avdelingsleder språk og samfunnsfag

Marianne.Bauger.Morck@nadderud.vgs.no

Kristin Tangen

Assisterende rektor

Kristin.Tangen@nadderud.vgs.no

Elfrid Therkelsen

Studieleder

Elfrid.Therkelsen@nadderud.vgs.no

Rådgivere

Anders Magnryd

Sosialpedagogisk rådgiver

Anders.Magnryd@nadderud.vgs.no

Andre ansatte

Kamil Bettin

beka2703@elev.afk.no

Kari Andrine Bondø

Helsesøster

Kari.Andrine.Bondo@nadderud.vgs.no

Frode Dahl

Driftsleder

frode.dahl@afk-eiendom.no

Greta Wilhelmsson Dybdal

Greta.Wilhelmsson.Dybdal@valler.vgs.no

Ellen Marie Hals

Karriereveileder

Ellen.Marie.Hals@nadderud.vgs.no

Åsne Hestnes

Bibliotekar

Asne.Hestnes@nadderud.vgs.no

Anne-Gro Høyer-Trollnes

Lærer i fransk

Anne-Gro.Hoyer-Trollnes@nadderud.vgs.no

Kamaladas Kanagasabapathy

Ledende renholder

Kamaladas.Kanagasabapathy@nadderud.vgs.no

Tlf: 67 10 87 88

Cynthia Geralyn Kandolf

lærer i engelsk

Cynthia.Geralyn.Kandolf@nadderud.vgs.no

Mari Kildahl

Lærer i norsk

Mari.Kildahl@nadderud.vgs.no

Linda Kronbæck

Kontorleder

Linda.Kronback@nadderud.vgs.no

Mari Kjerpeseth Kvellestad

Lærer i norsk og engelsk

Mari.Kjerpeseth.Kvellestad@nadderud.vgs.no

Øyvind Lund

Lærer i kroppsøving

Oyvind.Lund@nadderud.vgs.no

Svein Sørlie Lund

lærer i historie og samfunnsfag

Svein.Sorlie.Lund@rosenvilde.vgs.no

Ana Maria Martinez-Nuñez

Lærer i naturfag og kjemi

Ana.Maria.Martinez-Nunez@nadderud.vgs.no

Asbjørn Lie Parmer

lærer i fysikk og matematikk

Asbjorn.Lie.Parmer@nadderud.vgs.no

Marte Petersen-Øverleir

Marte.Petersen-Overleir@nadderud.vgs.no

Borgni Reksten

lærer i norsk

Borgni.Reksten@nadderud.vgs.no

Thomas Riis

vaktmester

Thomas.Riis@nadderud.vgs.no

Didrik Lindberg Roest

Lærer i realfag

Didrik.Lindberg.Roest@nadderud.vgs.no

Knut Rusti-Jørgensen

Knut.Rusti-Jorgensen@nadderud.vgs.no

Jorun Karoline Seierstad

lærer i kroppsøving og miljøarbeider

Jorun.Karoline.Seierstad@nadderud.vgs.no

Frank Smeby

Systemansvarlig

frank.smeby@nadderud.vgs.no

Tlf: 67 10 87 85

Arne Spinnangr

lærer i matematikk

Arne.Spinnangr@nadderud.vgs.no

Magnar Svendsen

Lærer i norsk og engelsk

Magnar.Svendsen@nadderud.vgs.no

Gyørgyi Toth

Renholder

Gyorgyi.Toth@nadderud.vgs.no

Tlf: 67 10 87 88

Dennis Wien

IKT-lærling

Dennis.Wien@nadderud.vgs.no