Pedagogisk profil

På Nadderud skal elevene møte en kultur der livslang læring, dannelse, engasjement og respekt for enkeltmennesket står sentralt. Tiden på Nadderud skal gjøre elevene spesielt godt rustet til studier og samfunnsliv.

Vi skal tilby en sterk og robust læringskultur i et miljø med gode relasjoner mellom lærere og elever. Gjennom arbeidet med fagene vil vi utvikle kulturforståelse og motivere for internasjonalt engasjement.

God undervisning blir til i møtet mellom dyktige lærere og motiverte  elever.  Sammen skal vi utvikle lidenskap for læring, kunnskap og kompetanse:

  • Vi vil møte alle elever med respekt og tro på at de kan lære.
  • Alle elever skal fullføre opplæringen med best mulige resultater.
  • Læring handler om å lykkes og om å ville.
  • Elever har ulike ståsted og behov som skolen og undervisningen skal ta hensyn til.
  • Vi arbeider hele tiden med å utvikle vår  faglige og didaktiske  kompetanse.

Visjon: Med kultur for læring