Idrettsfag Vg2 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg2

I vg2 fortsetter du med fagene Aktivitetslære og Treningslære som du ble kjent med i vg1, men nå skal du videreutvikle deg med bakgrunn i den kunnskapen du alt har skaffet deg i vg1. I tillegg kommer det to nye idrettsfag; Treningsledelse og Idrett og samfunn.

Under følger mer informasjon om gjennomføring og organisering av fagene i vg2, samt timefordeling:

 

Obligatoriske programfag i vg2

Aktivitetslære (5t)

I vg2 vil organiseringen av dette faget være ganske likt som i Aktivitetslære 1. Du vil få delta på emnekurs i ulike idretter. Gjennomføre basistrening i tilknytning til treningslære, samt få delta på to friluftslivsturer. Også i år blir det to økter den ene uka, og tre den andre. 

Idrettsaktiviteter 

I vg1 fikk du prøvd deg i svømming/livredning, skøyter/bandy, dans/lek, orientering og et ballspill. I år vil du komme igjennom 4 emnekurs fra listen som følger under. De resterende gjennomfører du i VG3. Emnekursene er håndball, volleyball, fotball, innebandy, basketball,  kampsport, turn, badminton og langrenn. Det populære kurset dans/lek blir gjennomført  alle tre årene. Hvilke emnekurs man får i vg 2-3 er avhengig av timeplanen/hallkapasitet, og vil variere fra år til år. Også i år vil hvert emnekurs vare i ca. 10 økter.

Basistrening 

Basistreningen i vg2 vil blant annet ha fokus på å gjennomføre trening av fysiske, psykiske og koordinative egenskaper rettet mot en idrett. Denne delen av faget sees i sammenheng med faget treningslære. 

Friluftsliv

I vg2 blir det både en kanotur på høsten og en skitur på vinteren. Her vil dere blant annet lære å praktisere friluftsliv til ulike årstider, deriblant å tenne og lage mat på bålet høst som vinter. Du vil også få praktisere førstehjelp og livredning i ulike naturmiljø. 

Høsten 2011: "Kanovelting" i forkant av selve kanoturen. 

Treningslære (3t)

Faget Treningslære 1 går over to år (vg1 og vg2). Du tar derfor med deg kunnskapen fra vg1, og fyller på med ny kunnskap i vg2. Du går dypere inn i noen av temaene fra vg1, mens andre tema er nye. Du vil i hovedsak jobbe teoretisk med faget, men det ses i sammenheng med det praktiske faget Aktivitetslære. Fokus i år er å få enda mer kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, hvordan kosthold og livsstil har en betydning for oss, og betydningen av god treningsplanlegging i forhold til egen eller andres ferdighetsutvikling. 

I vg2 blir det ennå mer fokus på at du skal kunne forstå, analysere og vurdere ulike ferdigheter i en valgt idrett. 

I løpet av vg1 og vg2 vil du ha fått kunnskap om blant annet: kosthold, oppvarming, trening av de fysisk ferdighetene, koordinasjon, teknikktrening, idrettspsykologi, treningsplanlegging, idrettsskader, basistrening og kroppens oppbygning og funksjon. 

For mer info om faget, gå inn på Treningslære vg1.

 

Arbeid med plastelina i Treningslæretimen. Her bygges det en muskel.

 

Idrett og samfunn (2t)

Faget er et "teoretisk/muntlig" fag. Her vil du lære hvordan idrettslige aktiviteter i Norge er organisert og finansiert lokalt, regionalt og nasjonalt. Du vil se på idrettens historiske utvikling fra antikken og fram til i dag, hvilken betydning idrett har for livsstil og helse, og forholdet mellom idrett og medier. I tillegg omfatter faget idrettens verdier og normer, og aktuelle moralske og etiske problemstillinger. Eksempel bruk av doping i idretten.

Treningsledelse (2t)

Opplæringen i programfaget treningsledelse skal gi forutsetninger for å planlegge, lede og vurdere idrettsaktivitet for grupper eller enkeltindivider med ulike forutsetninger. Du vil få kunnskap om de ulike undervisningsprinsippene, -metoder, utvikle lederegenskaper i tillegg til at du skal bli en god og trygg trener. Gjennom faget skal elevene utvikle evne til samarbeid, respekt lojalitet og ansvar, samt få kunnskap og forståelse for verdiene av å bidra til utvikling av idrettslig aktivitet i lokalsamfunnet. 

Elevene får veiledning / opplæring i hvordan de best mulig skal planlegge økter for andre grupper og enkeltpersoner. Senere skal de undervise klassekamerater, medelever på skolen og barn/ungdom fra lokale barne-/ungdomsskoler. (Hvem som skal undervises varierer fra år til år, avhengig av timeplanen til elevene i faget og de de skal undervise). 

Elevene jobber praktisk med faget. De både underviser selv, og får kunnskapsrik erfaring gjennom å bli undervist av andre. Det er noen teoretiske økter der elevene blir veiledet i hvordan de skal planlegge gode økter.

Valgfrie programfag i vg2 

Toppidrett (5t) eller breddeidrett (5t)

Også i år blir det 5 timer med valgfrie programfag. Ved å gå idrettslinja ønsker vi at du velger enten toppidrett eller breddeidrett. Men det er mulighet for å velge programfag fra studiespesialisering om ønskelig.  

På Nadderud tilbyr vi egen toppidrett fotballgruppe og egen toppidrett håndballgruppe som har egne lærere som følger disse gruppene. Vi har også en "diverse"-gruppe med flere ulike idretter. 

I toppidrett og breddeidrett trener elever fra vg1-vg2-vg3 sammen, samt elever fra studiespesialisering som har valgt fagene.

Klikk på linkene for å få mer informasjon om Toppidrett og Breddeidrett.

Høsten 2011 - Fotball

Fellesfag i vg2

Her følger en kort oversikt over fellesfagene. (Totalt 18 timer i uken.)

  • Norsk (4t),
  • Samfunnsfag (3t),
  • Matematikk (3t),
  • 2. fremmedspråk* (4t),
  • Historie (2t),
  • Geografi (2t).

(*Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomskolen må ha språk i 3 år. De kan da ikke velge programfag i vg3).  

Fordeling av ulike timer i vg2 blir da: Fellesfag 18t, obligatoriske programfag 12t, valgfrie programfag 5t. Totalt 35 timer i uke i vg2.

Les om fagene i vg3.