Idrettsfag Vg3 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg3

I løpet av VG1 og VG2 ble du kjent med de 4-5 ulike idrettsfagene. I VG3 fortsetter du med de fire obligatoriske programfagene, i tillegg til at du også nå har muligheten til å velge mellom breddeidrett eller toppidrett. Fagene er de samme, men det er andre læreplanmål som nå står i fokus. Under følger mer informasjon om gjennomføring/organisering av fagene i VG3, samt timefordeling.

 

VM og EM mester Thea Therese Næss kom på besøk og gav 2i og 3i en kort innføring i kickboksing.

 

Obligatoriske programfag i VG3: 

Aktivitetslære (5t): 

I VG3 vil organiseringen av dette faget være ganske lik som i Aktivitetslære 1 og 2. Du vil få delta på emnekurs i ulike idretter. Gjennomføre basistrening i tilknytning til treningslære, samt få delta på to friluftslivsturer.  Også i år blir det  2 økter den ene uka og 3 den andre. 

Idrettsaktiviteter:  I år vil dere gjennomføre de siste 4 emnekurs. (Se mer info i Aktivitetslære VG1 og VG2). Fokuset i VG3 er å vise ferdigheter i ulike former for idrettsaktiviteter på barmark og snø/is, i tillegg skal du vise at du mestrer ferdigheter som er sentrale i en valgt idrettsaktivitet. 

Basistrening: I VG3 vil du delta mer aktivt i kortsiktig og langsiktig planlegging for allsidig og variert trening av ulike basisferdigheter.  Denne delen av faget sees i sammenheng med faget treningslære. 

Friluftsliv: I VG3 blir det både en fjelltur på høsten og en snøhuletur på vinteren. Klassen skal praktisere friluftsliv med rot i lokale og nasjonale tradisjoner. Elevene er med å planlegger, gjennomfører og vurderer sikkert ferdsel med overnatting ute i ulike naturmiljø høst og vinter. 

 

Emnekurs volleyball

 

Treningslære (5t):

Gjennom VG1 og VG2 har du skaffet deg en solid plattform for å ta fatt på faget Treningslære 2. Du konsentrer deg nå mot en selvvalgt idrett der du skal utarbeide/forbedre arbeidskrav-/kapasitetsanalyser, samt lage kortsiktige og langsiktige planer i en valgt idrett.

I tema kroppens oppbygning og funksjon vil du blant annet se nærmere på hvordan nerver og muskler skaper bevegelser, vurdere mekaniske og organiske forhold som er sentrale i en idrett m.m.

Du skal kunne anvende ulike treningsformer og metoder, deriblant mentaltrening. Og vi skal innom temaer som doping, helseplager, og livsstil i forhold til prestasjonsutvikling.  

For mer info om faget, gå inn på Treningslære VG1 og VG2.

Idrett og samfunn (3t)

Faget er et "teoretisk/muntlig" fag. Her vil du lære hvordan idrettslige aktiviteter i Norge er organisert og finansiert lokalt, regionalt og nasjonalt. Du vil se på idrettens historiske utvikling fra antikken og fram til idag, hvilken betydning idrett har for livsstil og helse, og forholdet mellom idrett og medier. I tilegg omfatter faget idrettens verdier og normer, og aktuelle moralske og etiske problemstillinger. Eksempel bruk av doping i idretten.

Treningsledelse (4t)

I løpet av VG2 har du blant annet fått opplæring i hvordan du skal planlegge, lede og vurdere begynneropplæring i idrett. Du har fått prøvd deg som instruktør på klassekamerater og ander elever. Og du har lært om ulike undervisningsmetoder og -prinsipper som kan bruke når du underviser. 

I VG3 skal du både undervise andre slik at de oppnår ferdighetsutvikling i en idrettsaktivitet, du skal planlegge, lede og vurdere aktiviteter for barn med ulike forutsetninger, samt at du og klassen skal få planlegge, gjennomføre og vurdere ulike arrangement. Elevene har ansvaret for aktivitetsdagen på skolen, samt at de arrangerer både fotball- og håndballturnering for barne- og ungdomsskolene i nærmiljøet. Her er det elevene selv som er ledere for dagen, speakere, sekretariat, kantine, dommere m.m.

Valgfrie programfag i VG2: 

Toppidrett (5t) eller breddeidrett (5t):

Også i år blir det 5 timer med valgfrie programfag. Ved å gå idrettslinja ønsker vi at du velger enten toppidrett eller breddeidrett. Men det er mulighet for å velge programfag fra studiespesialisering om ønskelig.  

På Nadderud tilbyr vi egen toppidrett fotballgruppe og egen toppidrett håndballgruppe som har egne lærere som følger disse gruppene. Vi har også en "diverse" gruppe med flere ulike idretter. 

I toppidrett og breddeidrett trener elever fra VG1-VG2-VG3 sammen, samt elever fra studiespesialisering som har valgt fagene.

Mer info om toppidrett og breddeidrett blir lagt ut snart. (Siden er under oppdatering). 

Breddeidrett som gjennomfører emnekurset kickboksing.

Fellesfag i VG3:

Her følger en kort oversikt over fellesfagene. Norsk (6t), Religion (3t),  (2. fremmedspråk* (5t)), Historie (4t). Totalt 13 (18*) timer i uken. (*Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomskolen må ha språk i 3 år. De kan da ikke velge programfag i VG3).  

Fordeling av ulike timer i VG3 blir da: Fellesfag 13t (18t*), obligatoriske programfag 17t, valgfrie programfag 5t (0*). Totalt 35 timer i uke i VG3.