Idrettsfag Vg1 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg1

Ved å velge utdanningsprogrammet Idrettsfag får du generell studiekompetanse sammen med en idrettsfaglig utdanning. Idrettsfag passer godt for deg som ønsker å utvikle dine idrettslige prestasjoner og samtidig kunne få en allsidig og variert innføring i flere forskjellige idretter. Du vil få kunnskap i hvordan kroppen er bygd opp og hvordan du skal ta vare på din egen helse.

 

 

Obligatoriske programfag i VG1

Aktivitetslære (5t)

Faget aktivitetslære er et praktisk fag hvor man får opplæring i ulike idrettsaktiviteter, basistrening samt friluftslivsturer. I dette faget er hele klassen samlet, og dere vil sammen mestre aktiviteter og møte ulike utfordringer i de forskjellige miljøkategoriene barmark, snø/is, hall og vann. Aktivitetslære er et 5 timers fag, og går over alle tre årene. Det blir gitt standpunktkarakter i VG1, VG2 og VG3. For at det skal være praktisk for elevene vil du i den ene uka få 2 økter og i den andre uka 3 økter.

Idrettsaktiviteter: På Nadderud vil du gjennom tre år få prøvd deg i ulike emnekurs innen: Håndball, volleyball, fotball, innebandy, basketball, svømming/livredning, kampsport, turn, skøyter/bandy, dans/lek, orientering,badminton og langrenn. I VG1 vil det være idrettene som er merket ut i fet skrift som står i fokus, samt et ballspill. Hvilket kurs dette blir, samt hvilke av kursene som kommer i VG2-3 er avhengig av hallkapasitet/timeplan. Uansett vil vi komme igjennom alle kursene på tre år. Et emnekurs varer i ca. 10 økter.

Basistrening: Her vil du få en innføring i ulike treningsmetoder og hvordan du bør trene for å utvikle dine basisegenskaper innenfor styrke, utholdenhet, hurtighet, spenst og bevegelighet. Denne delen av faget sees i sammenheng med faget treningslære. 

Friluftsliv: I Vg1 vil du sammen men klassen dra på en friluftslivstur i skogen i nærmiljøet. Turen er på høsten, og klassen blir ofte meget godt sammensveiset på en slik tur. Her vil både læring og det sosiale stå i fokus. 

 

 

 

 

Treningslære (2t)

Å gå på idrettslinja handler ikke bare om å trene! Faget treningslære er et teoretisk fag, og her vil du blant annet lære om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, hvordan kosthold og livsstil har en betydning for oss, og betydningen av god treningsplanlegging i forhold til egen eller andres ferdighetsutvikling. 

I løpet av tre år vil vi legge vekt på at du skal kunne forstå, analysere og vurdere ulike ferdigheter i en valgt idrett.
Dette faget vil gi deg god kunnskap innen trening, noe som er viktig for at du selv skal kunne videreutvikle deg innen trening, men også å kunne veilede andre når det kommer til kosthold/livsstil og fysisk trening. Du vil jobbe en del teoretisk, men faget vil også knyttes opp mot andre praktiske fag som aktivitetslære, for å kunne gi deg kunnskap gjennom teoretisk og praktisk arbeid med faget. 

 

 

Valgfrie programfag i VG1

Toppidrett (5t) eller breddeidrett (5t)

På Nadderud har du mulighet til å velge faget toppidrett eller breddeidrett fra VG1. Det går med 5t i uken til dette faget. (Det er også mulig å velge programfag fra studiespesialisering, men dette er ikke vanlig å gjøre i VG1). På Nadderud tilbyr vi egen toppidrett fotballgruppe og egen toppidrett håndballgruppe som har egne lærere som følger disse gruppene. Vi har også en "diverse" gruppe med flere ulike idretter. I toppidrett og breddeidrett trener elever fra VG1-VG2-VG3 sammen, samt elever fra studiespesialisering som har valgt fagene.

Klikk på linkene for å få mer informasjon om fagene Toppidrett og Breddeidrett

 

Basistrening for toppidrett håndballgruppa.

 

Fellesfag i VG1

Her følger en kort oversikt over fellesfagene. Norsk (4t), Engelsk (5t), Matematikk (5t), Naturfag (5t), 2. fremmedspråk* (4t). Totalt 23 timer i uken. (*Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomskolen må ha språk 3 år. De kan da ikke velge programfag i VG3).  Fordeling av ulike timer i VG1 blir da: Fellesfag 23t, obligatoriske programfag 7t, valgfrie programfag 5t. Totalt 35 timer i uke i VG1.