Studiespesialisering

Studiespesialisering gir grunnlag for videre studier ved høyskoler og universiteter.

Alle fagene på Vg1 er obligatoriske fellesfag med valgmuligheter innen matematikk og fremmedspråk. I løpet av vg1 vil du få grundig informasjon om videre fagvalg og god hjelp til å finne ut hvilke fag som passer best for deg. 

På Nadderud er vi opptatt av at våre elever skal velge fag som de mestrer og trives med.  Skolen tilbyr alle fag som kreves for generell og spesiell studiekompetanse.

På Nadderud vgs er det også mulig å velge topp- eller breddeidrett fra programområde idrett.

Fag- og timefordeling

Fag Vg1 Vg2 Vg3
Norsk 4 t 4 t 6 t
Kroppsøving 2 t 2 t 2 t
Fremmedspråk 4 t 4 t -
Engelsk 5 t - -
Matematikk 5 t 3 t -
Geografi 2 t - -
Naturfag 5 t - -
Samfunnsfag 3 t - -
Religion - - 3 t
Historie - 2 t 4 t
Programfag* - 15 t 15 t
SUM

Vil du vite mer om hvordan utdanningsprogrammet SSP er organisert, se vilbli.no.

Studiespesialisering for minoritetsspråklige 

Utdanningsprogrammet studiespesialisering har 15 elevplasser per trinn på løpet for minoritetsspråklige her på Nadderud videregående skole.

Les mer om utdanningstilbudet

Søknad og inntak

Søknad sendes gjennom VIGO.no innen 1. mars hvert år. Mer informasjon om å søke skoleplass finner du her.