Realfag Vg2

Utdanningsprogrammet studiespesialisering legger grunnlag for å studere videre. Ved fullføring får du generell studiekompetanse som kvalifiserer til opptak ved universiteter og høyskoler, men for en del av studiene innen informatikk, realfag og natur- og miljøfag er det krav om spesiell studiekompetanse, som vil si at du må ha en bestemt kombinasjon av programfag fra realfagene.

Du får tilleggspoeng for å ta realfag. Fordypningsfagene matematikk R2 og Fysikk2 gir 1 poeng.  Alle de andre realfagene gir 0,5 ekstra poeng. Du kan lese mer om tilleggspoeng på hjemmesiden til Samordna opptak.

Fagtilbud realfag vg2

Fagtilbudet er gitt med forbehold om at det er nok søkere til de enkelte fag.

  • Biologi 1
  • Matematikk R1
  • Matematikk S1
  • Fysikk 1
  • Kjemi 1
  • Programmering og modellering

 

Vinner av Abelkonkurransen 2016 Weronika Wroz-Kaminska
Vinner av Abelkonkurransen 2016 Weronika Wroz-Kaminska
Vinner av Abelkonkurransen 2016 Weronika
 Bilderettighet: Nadderud VGS

Realfag gir spesiell studiekompetanse

Utdanningsprogrammet studiespesialisering legger grunnlag for å studere videre. Ved fullføring får du generell studiekompetanse som kvalifiserer til opptak ved universiteter og høyskoler, men for en del av studiene innen informatikk, realfag og natur- og miljøfag er det krav om spesiell studiekompetanse, som vil si at du må ha en bestemt kombinasjon av programfag fra realfagene.