Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Programområdet Samfunnsfag, språk og økonomi omfatter alle språk- og samfunnsfagene vi tilbyr ved Nadderud videregående skole. Alle disse fagene har 5 undervisningstimer pr uke.

Programfag

Det er stor faglig bredde i språk- og samfunnsfagene som tilbys på Nadderud. Fagene som tilbys er:

  • Historie og filosofi 1 og 2
  • Samfunnsøkonomi 1 og 2
  • Rettslære 1 og 2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Politikk og menneskerettigheter.
  • Internasjonal engelsk og samfunnsfaglig engelsk

Fagtilbudet er gitt med forbehold om at det er nok søkere til de enkelte fag.

I de fleste av disse programfagene bygger kurs 2 på kurs 1, mens Rettslære 1 og 2 og Sosiologi og menneskerettigheter og Politikk og menneskerettigheter kan tas uavhengig av hverandre.

Fagtilbudet er gitt med forbehold om at det er nok søkere til de enkelte fag.

På Vg2 kan elever ta språkfaget Internasjonal engelsk Dette faget bygger videre på fellesfaget Engelsk som alle elevene har på Vg1.

Utveksling til Frankrike i 2018. (Foto: Nadderud vgs)

Fremmedspråk fordyping

På Vg3 kan elever som har fullført ett av fremmedspråkene tysk, fransk eller spansk på nivå II, ta Fremmedspråk fordypning (nivå 3). Nadderud videregående skole tilbyr, i samarbeid med naboskoler, fordypning i alle fremmedspråkene. En ukes språkskole i utlandet inngår i disse fagene. Fremmedspråk fordypning gir ett tilleggspoeng ved videre søking til universiteter og høyskoler.  Et nytt fremmedspråk som programfag gir 0,5 tilleggspoeng.

Se også Samordna opptak om tilleggspoeng: http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/legge-til-poeng/sprakpoeng/