Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Programområdet Samfunnsfag, språk og økonomi omfatter alle språk- og samfunnsfagene vi tilbyr ved Nadderud videregående skole. Alle disse fagene har 5 undervisningstimer pr uke.

Samfunnsfag,språk og økonomi vg3

 

  • Politikk og menneskerettigheter
  • Historie og filosofi 2 (bygger på Historie og filosofi 1)
  • Rettslære 2 (bygger på Rettslære 1)
  • Samfunnsøkonomi 2 ( bygger på Samfunnsøkonomi 1)
  • Samfunnsfaglig engelsk
  • Fransk nivå 3
  • Tysk nivå 3
  • Spansk nivå 3

Fagtilbudet gis med forbehold om at tilstrekkelig mange elever velger faget.

 

 Fremmedspråk fordyping

På Vg3 kan elever som har fullført ett av fremmedspråkene tysk, fransk eller spansk på nivå II, ta Fremmedspråk fordypning (nivå 3). Nadderud videregående skole tilbyr, i samarbeid med naboskoler, fordypning i alle fremmedspråkene. En ukes språkskole i utlandet inngår i disse fagene. Fremmedspråk fordypning gir ett tilleggspoeng ved videre søking til universiteter og høyskoler.  Et nytt fremmedspråk som programfag gir 0,5 tilleggspoeng.Se også Samordna opptak om tilleggspoeng: http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/legge-til-poeng/sprakpoeng/