Studiespesialisering Vg1

I Vg1 er alle fag fellesfag. Det eneste du kan velge er fremmedspråk og om du skal ha praktisk eller teoretisk matematikk. Nadderud tilbyr fransk, spansk og tysk på nivå II og tysk på nivå I. Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du starte på nivå 1, dvs tysk, og lære språk i 3 år.

Nadderud tilbyr fransk, spansk og tysk på nivå II og spansk på nivå I. Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha språk på alle 3 årene. På Nadderud vil det si at du da bare kan velge tysk.

Hvis du har hatt språk på ungdomsskolen og ønsker og bytte til nytt språk, starter du på nivå 1. Elevene som bytter til nytt språk, avslutter opplæringen i det nye språket etter 2 år.  På Nadderud er det bare tysk som tilbys på nivå1. 

Teoretisk matematikk (1t) anbefales hvis du skal fordype deg innen realfag. Praktisk matematikk (1p) er mer praktisk rettet og litt enklere. Vi tilbyr også forsering av matematikk slik at du kan velge R1 i Vg1 og matematikk R2 i Vg2. Hvis du synes det er vanskelig å velge før du starter på videregående, vil du få god hjelp av både faglærere og rådgivere på Nadderud.

Se også utdanningsdirektoratets nettsider